THE PERFECT PRIMER Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων CS 023

THE PERFECT PRIMER Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων CS 023

Υψηλής ποιότητας οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φορμάικα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Eίναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολιγικών Σημάτων της Ε.Ε . Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθήκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοθέση της Ε.Ε: www.ecolabel.eu

Αποχρώσεις: Διαθέσιμο σε λευκό & βάση (Deep Base Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα

Τοξικότητα: Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο

Διαβάθμιση Γυαλάδας: ΜΑΤ

Συσκευασία: 1 lt, 3 lt 

Υψηλής ποιότητας οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φορμάικα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Eίναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολιγικών Σημάτων της Ε.Ε . Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθήκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοθέση της Ε.Ε: www.ecolabel.eu

Αποχρώσεις: Διαθέσιμο σε λευκό & βάση (Deep Base Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα

Τοξικότητα: Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο

Διαβάθμιση Γυαλάδας: ΜΑΤ

Συσκευασία: 1 lt, 3 lt 

Τεχνικές προδιαγραφές

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια αφαιρέστε με αντιμηκυτικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.
Καινούργιο ξύλο: Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά με C 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό. Λειαίνετε με γυαλόχαρτο.
Καινούργιες γυψοσανίδες: Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.
Καινούργιες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, μπετόν, τούβλα: Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα
Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές.
Καινούργιο γαλβανιζέ, αλουμίνιο: Απομακρύνετε λάδια, γράσα, βρώμα με διαλυτικό. Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα.
Γυαλί, PVC, πλακάκια: Καθαρίζετε την επιφάνεια πλήρως. Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10Ο C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Στέγνωμα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων - Διαχείριση Αποβλήτων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Ασφαλείας

•Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.
•Μακριά από παιδιά
•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό.
•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1)
•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
•Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777